افتتاح اولین خط تولید بردهای الکتریکی (SMT) و رونمایی از پروژه MAPCS توسط متخصصان شرکت برق و کنترل مپنا(مکو)

افتتاح اولین خط تولید بردهای الکتریکی (SMT) و رونمایی از پروژه MAPCS توسط متخصصان شرکت برق و کنترل مپنا(مکو)

خط تولید بردهای SMT قابلیت مونتاژ بردهای دقیق در کاربردهای حساس و کلاس صنعتی در حوزه صنایع نیروگاهی ، ریلی و نفت و گاز را دارد. این مجموعه توسط فیلترهای هپا از ورود هرگونه گرد و غبار به محیط جلوگیری نموده و در فضای کنترل شده از نظر رطوبت و حرارت ، بردهای الکترونیکی لازم را توسط خطوط تمام اتوماتیک تحت بالاترین استانداردهای صنعتی تولید می نماید.

   شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا تجربه بسیار گرانبهایی را طی سالها در خصوص یکپارچه سازی سیستم کنترل صنایع مختلف کسب نموده است . با توجه به اینکه این سیستم از ساختار پیچیده ای برخوردار است و در اصل مجموعه ای است از کاربرد سیستمهای Factory Automation و Process Controlling   این تجربه شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا را بر آن داشت که سیستم ترکیبی و توانمند MAPCS که اختصار مفهوم ترکیبی MAPNA Automation & Process Control System به معنای سیستم اتوماسیون و کنترل فرایند مپنا می باشد را در برنامه کاری خود قرار داده و برای نیل به این هدف نقشه راه مدونی را تبیین نماید.

در راستای تحقق بومی سازی محصولات و دانش فنی صنایع زیر بنایی کشور و در راستای حمایت از ساخت داخل و تولید ملی – شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا – بعنوان بازوی اجرایی شرکت مپنا در شاخه کنترل تجهیزات و ادوات نیروگاهی و صنایع نفت و گاز از سال 1390 راهکارهای تولید تجهیزات را بصورت جدی و عملی در برنامه عملکردی قرار داد و با شناسایی توانایی نیروی انسانی و توانایی شرکتهای داخلی اقدام به اشتراک دانش و انتقال تکنولوژی جهت صنایع هدف در حوزه FCS و DCS نمود.

 

شایان ذکر است سازندگانی که بتوانند به هر دو نیاز این دو سیستم در یک بازه جوابگو باشند و تمام سیستمها را در قالب یک سیستم کنترل توزیع شده (DCS) فراهم نمایند بسیار کم و انگشت شمار هستند که شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا نیز مسیر ورود خود به بازار در این جرگه را با این هدف بزرگ در پیش گرفته است که امید است در پرتو الطاف پروردگار و حمایتهای تصمیم گیران این عرصه بتواند در این مسیر موفق باشد. و قدمی در راه خود کفایی و اشتغال زایی بردارد.

Mapcs را بیشتر بشناسیم

تور MAPCS