مکو گواهی شرکتهای دانش بنیان را کسب کرد

مکو گواهی شرکتهای دانش بنیان را کسب کرد

شرکت مکو بر مبنای مصوبه کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا، از امروز در فهرست شرکتها و موسسات مشمول استفاده از مزایای قانون به‌عنوان “شرکت صنعتی دارای فعالیت دانش بنیان به مدت ۲ سال قرار گرفت.

با کسب این گواهی، شرکت مکو امکان استفاده از تسهیلات ” قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات” را خواهد داشت.