• 1383

  تاسیس شرکت
 • 1384

  انتقال دانش طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم های کنترل و الکتریک نیروگاههای بخار
 • 1385

  انتقال دانش طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم های کنترل و الکتریک نیروگاههای گاز به همراه آموزش نیروهای بهره بردار
 • 1386

  ارائه تجهیزات جانبی برق شروع طراحی و یکپارچه‎سازی تجهیزات الکتریک ABB
 • 1387

  انتقال دانش طراحی، ساخت، نصب و راه‎اندازی سیستم‎های PMS/PDCS
 • 1388

  ورود به حوزه سیستم‎های الکتریک لوکوموتیو. انتقال دانش طراحی، ساخت، نصب و راه‎اندازی سیستم‎های کنترل و الکتریک توربو کمپرسورهای صنایع انتقال گاز و پالایشگاهی. ورود به حوزه سیستم‎های الکتریک لکوموتیو
 • 1389

  انتقال دانش طراحی، ساخت، نصب و راه‎اندازی سیستم‎های کنترل و الکتریک توربوژنراتور صنایع نفت و گاز
 • 1390

  انتقال دانش طراحی، ساخت، نصب و راه‎اندازی سیستم‎های کنترل و الکتریک CHP(تولید همزمان برق و آب)
 • 1391

  طراحی و بومی‎سازی سیستم اتوماسیون و کنترل فرآیندی مپنا انتقال دانش طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم‎های کنترل و الکتریک توربین‎های بزرگ صنعتی
 • 1392

  طراحی، نصب و راه‎اندازی سیستم اسکاداو RTU دیسپاچینگ ورود به حوزه سیستم سیگنالینگ صنایع ریلی انتقال دانش طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم‎های کنترل و الکتریک توربین‎های بادی