امروزه در سطوح بین المللی صنایع مختلف هوشمندتر شده و به سمت وسویی جدید و متفاوت در حال حرکت هستند. همچنین بهره برداری و حفاظت از تجهیزات و ماشین آلات گران قیمت با روشهای جدید و ایمن به انجام می رسد. این موضوع مرهون بهره گیری از سیستمهای کنترل پیشرفته و نسل جدید سیستم های الکتریکی است.
شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) با رویکرد استقرار علوم پیشرفته و چشم انداز بومی سازی دانش فنی و سپس پیشرو بودن در طراحی و یکپارچه سازی سیستم ها و محصولات برق و کنترل صنایع همگام با گروه مپنا در سطح بین المللی، ایجاد زنجیره ارزش در این حوزه و تحقق رویکرد ملی اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار داده است.
توسعه پایدار هدف غایی شرکت مکو است که بدون دستیابی به یک برند مطمئن، فناوری محور و با کیفیت برتر محقق نمی شود. از این رو توسعه فناوری ساخت، ایجاد محصولات جدید مبتنی بر نیاز آینده بازار، بهبود کیفیت خدمات و ارتقا نیروی انسانی متخصص در کنار توسعه مدیریت دانش در راستای تحقق برنامه های استراتژیک مکو همواره مبنای عمل قرار می گیرد.
دستیابی به محصول پیشرفته MAPCS تبلور بخشی از چشم انداز شرکت در خصوص بومی سازی طراحی با بهره گیری از ارزش های سازمانی ​است.
شرکت مکو به منظور همراه نمودن کارکنان و دیگر ذینفعان مجموعه در تحقق چشم انداز و استراتژی ها، ارزش های سازمانی گروه مپنا شامل: "تمرکز بر مشتری"، "نوآوری"، "تعالی سازمانی و نتیجه گرایی"، "ایمنی و دوستی با محیط زیست"، "مسئولیت پذیری، "اخلاق کسب و کار" را با بهره گیری از کدهای راهنما در سه محور "اخلاقیات"، "ارزشها" و "فرهنگ"، تسری می دهد.
ما افتخار میکنیم که با همراهی پرسنل متخصص و متعهد سازمان، ارزش و اطمینان را به جامعه صنعتی کشور تقدیم کرده ایم. امیدواریم که با همراهی و همکاری نخبگان و اندیشمندان کشور عزیزمان ایران، آینده درخشان تری را برای صنعت کشور رقم بزنیم.

محمدحسین رفان

مدیرعامل


ارزش های سازمانی گروه مپنا