تعهد به جامعه و محیط زیست، مفهومی چند وجهی در گروه مپناست. ما همواره، در جایگاه یک مجموعه صنعتی پیشرو، در توسعه کسب و کار، مسؤولیتهای اجتماعی خود را مد نظر داشته‌ایم.

توجه به مقولات سلامت، ایمنی، محیط زیست (HSE) مورد تأکید همیشگی مدیران اجرایی ما بوده و نقشی مهم در سراسر گروه مپنا، در تمامی دفاتر کار، کارخانجات و سایتهای پروژه؛ داشته و دارد. این امر ریشه در اهمیت حفظ سلامت منابع انسانی به طور عام و به ویژه دخیل در کسب و کار مپنا و نیز اهمیت حفاظت از محیط زیست دارد.

شرکت مپنا و شرکتهای تابعه گروه، با هدف ارتقاء نگاه سازمانی خود در حوزه محیط زیست و دستیابی به استاندارهای موجود در این زمینه، اقدام به اخذ گواهینامه زیست محیطی مختلف نموده‌اند.

علاوه بر این، تلاشهای متعددی در جهت ارتقاء راندمان محصولات تولیدی از طریق همکاری با دارندگان جدیدترین فناوریهای مرتبط در سطح جهان و دستیابی به دانش روز انجام شده است.

همچنین در سالهای اخیر، حرکت به سوی تولید محصولات جدید برای پاسخ به نیازهای مشتریان با روشهایی پایدار و حافظ محیط زیست صورت پذیرفته است.