۱۲ خرداد ۱۴۰۰

رونمایی از اتوبوس برقی «شتاب»: حمل و نقل برقی، گامی موثر در پیشرفت هوشمندسازی زندگی شهری

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

با حضور وزیر نیرو مرکز ملی راهبری شبکه برق ایران افتتاح شد

شرکت مکو به عنوان بازوی مهندسی و اجرایی گروه مپنا در سیستم های برق و کنترل، تحت نظارت شرکت توسعه یک به عنوان پیمانکار اصلی و عمومی پروژه احداث مراکز دیسپاچینگ ملی برق، با مهندسی و اجرای سیستم¬ های اصلی مراکز SCADA/EMS/WAMS و آماده سازی پست¬ ها و نیروگاه ¬ها جهت ارتباط با مراکز دیسپاچینگ ملی جدید برق از طریق مهندسی و اجرای پروتکل کانورتر، RTU های جدید و به روز رسانی RTU های موجود در بیش از 400 پست نیروگاهی و انتقال شبکه برق کشور، نقش کلیدی در این پروژه مهم ملی و استراتژیک ایفا کرد
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
تحقق توسعه و تولید خودرو برقی اشتراکی

تحقق توسعه و تولید خودرو برقی اشتراکی

۲۴ اسفند ۱۳۹۹

افتتاح اولین ایستگاه شارژ پانتوگرافی اتوبوس های برقی کشور در شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو)

هم زمان با افتتاح “سایت شماره 2 مرکز توسعه خودرو برقی و زیرساخت ها”، “اولین ایستگاه شارژ پانتوگرافی فوق سریع اتوبوس برقی کشور” توسط مدیر عامل […]