سیستم ابزار تحریک برای ژنراتور ۲۵ مگاوات

مشخصات فنی

سیستم تحریک مدرن برای ژنراتورهای ۲۵ مگاوات همزمان تحت لیسانس شرکت EAA طراحی و تولید شده است. این مدل محرک برای فراهم آوردن انرژی جریان مستقیم حاصل از ژنوراتورهای متصل به بخار گاز یا توربین‎های آبی در شرایط مختلف فعالیت تولید شده است. در عمل این سیستم تحریک کننده به صورت گسترده ای در واحدهای تولید برق توزیع شده (DG)، سیکل ترکیبی حرارتی و برق (CHP) و ژنراتورهای مستقل توربین‎های گازی به کار می رود. این تنظیم کننده محرک دیجیتال دارای پیکربندی دوکاناله است و هر کانال واحد تنظیم مستقل بر اساس پلت فرم سخت افزاری مدرن هستند. این سیستم تمامی کارکردها مانند تنظیم PID و راهبرد PSS، کنترلهای با گره باز و بسته، با محدودکننده های تحریک بیشتر و کمتر را داراست. در صورت خرابی، تغییر کانال بدون ضربه ناگهانی اتفاق می‎افتد. قابلیت اعتماد مورد نیاز در هر سیستم تحریک به واسطه حالت‎های فعالیت مدار موازی و دوکابینه به دست آمده است.

Synchronous Generator

Manufacturer                                                                                     JEOMUNT

Type                                                                                                  JISALT 245F

Rated Power                                                                                      31.25MVA

Rated Voltage                                                                                    11KV

Rated Current                                                                                     1640A

Power Factor                                                                                      0.8

Frequency                                                                                           50HZ

Speed                                                                                                  3000 rpm

Rated Excitation Current                                                                    591.3A

Rated Excitation Voltage                                                                    203.3V

No-Load Excitation Current                                                               229.4A

No-Load Excitation Voltage                                                              55.3V

Field Resistance                                                                                 0.288 Ohm

 

AC Exciter Brushless

Rated Power                                                                                      123.8 KVA

Rated Voltage                                                                                   161 V

Rated Excitation Current                                                                   9.7 Adc

Rated Excitation Voltage                                                                   44 Vdc

Field Resistance  (at 75̊c)                                                                  4.5 Ohm

Frequency                                                                                          300Hz

excitation system for 25 MW generator

excitation system for 25 MW generator

excitation system for 25 MW generator

excitation system for 25 MW generator

ویژگی ها

 • کنترل افزونه‎ای پیمانه‎ای و پیکربندی قدرت شروع، عمل، عیب یابی، و تعمیر و نگهداری را آسان می‎سازد و همچنین زمان مورد نیاز برای هر یک را کاهش می‎دهد.
 • شامل تنظیم کننده ولتاژ اتوماتیک (AVR) است.
 • دارای حالت عملکردی خودکار و دستی است. سیستم کنترل تحریک را می‎توان هم در محل و هم از راه دور تنظیم کرد.
 • رابط کاربری انسان-ماشین (HMI)، نمایشگر فعالیت که برای برهمکنش نیروی انسانی با سیستم طراحی شده است.

 • سیستم به طور مرتب جریان متناوب و ولتاژ ژنراتور را از طریق CT و PT اندازه می‎گیرد و همچنین قدرت فعال، قدرت کنشی و عامل قدرت را نیز اندازه‎گیری می‎کند.

 • دارای گزینه تثبیت کننده سیستم‎های قدرت است.

 •  

  دارای حالت کارکردی شروع آرام است.

 •  

  روند سازی و ضبط داده ها برای عیب یابی به واسطه نرم افزار روند سازی و کنترل ممکن می‎شود.