سیستم حفاظت، سنکرون و اندازه گیری

Generator and transformer protection 25MW Synchronizing System1

شرح کلی سیستم:

حفاظت:

سیستم حفاظت، بهره برداری ناصحیح و خطاهای الکتریکی در محدوده ژنراتور، باس بار ژنراتور، سیستم تحریک، ترانسفورماتور اصلی، ترانسفورماتور Unit و ترانسفورماتور Station را شناسایی و مدار معیوب را به سرعت از شبکه جدا می‎کند. سیستم هر رله حفاظتی طوری طراحی می‎شود که در صورت بروز خطا خارج از ناحیه حفاظتی تعریف شده برای آن رله، باعث صدور تریپ ناصحیح نشود.

سنکرون:

سیستم سنکرون نیروگاه به صورت اتوماتیک شرایط مورد نیاز برای انجام سنکرون را چک می‎کند و در زمان مناسب، فرمان بسته شدن را به کلید مورد نظر می‎دهد.

سیستم اندازه گیری:

ترانسدیوسرهای نیروگاه امکان اندازه‎گیری همه مقادیر الکتریکال در هر واحد نیروگاهی را فراهم می‎کند. همچنین کنتورها میزان انرژی تولید شده در نیروگاه و میزان خالص انرژی فروخته شده به شبکه را اندازه گیری می‎کند.


ویژگی ها:

سیستم حفاظت:

 • حفاظت از ژنراتور، ترانس اصلی، ترانس یونیت و ترانس استیشن نیروگاه
 • هماهنگی حفاظتی بین بخش های مختلف نیروگاه
 • رفع خطا با بیشترین سرعت و اطمینان

سیستم سنکرون:

 • سنکرون ایمن نیروگاه با شبکه

سیستم اندازه گیری:

 • اندازه گیری دقیق کمیات نیروگاه

اطلاعات تکنیکی:

سیستم حفاظت:

 • حفاظت ژنراتور به صورت حفاظت اصلی و کمکی
 • حفاظت ترانسفورماتور اصلی نیروگاه
 • حفاظت ترانسفورماتور Unit
 • حفاظت ترانسفورماتور Station
 • تابلوی مستقل حفاظت
 • امکان ثبت حوادث رخ داده و ضبط آنها به منظور تحلیل در آینده
 • ارسال سیگنالهای مهم به بخش کنترل نیروگاه

سیستم سنکرون:

 • سنکرون نیروگاه با شبکه به صورت اتوماتیک
 • سنکرون با بیشترین دقت به منظور حفظ طول عمر تجهیزات
 • قابلیت انتخاب کلید برای انجام عملیات سنکرون

سیستم اندازه  گیری:

 • اندازه‎گیری توان تولیدی و مصرفی نیروگاه
 • اندازه‎گیری توان خالص تحویلی نیروگاه به شبکه
 • اندازه‎گیری توان اکتیو با دقت 2/0 و توان راکتیو با دقت 5/0 درصد
 • اندازه‎گیری انرژی در دو جهت ورودی و خروجی به نیروگاه