به شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) خوش آمدید.

پیاده‌سازی و اخذ گواهینامه‌های سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان و رسیدگی به شکایات مشتریان در شرکت مکو

مطابق هدف استراتژیک پاسخگوئی اثربخش به نیازها و انتظارات تکنولوژیک مشتریان و مصرف کنندگان نهائی با رویکرد نوآورانه، با تعهد و حمایت های مدیریت ارشد سازمان و تلاش همکاران مرتبط در حوزه دریافت صدای مشتریان و سنجش رضایتمندی مشتریان (CRM) شرکت مکو موفق به پیاده سازی کامل و اخذ گواهینامه‌های استاندارد سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان مطابق استاندارد ISO10004 و سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان مطابق استاندارد ISO10002 طی دو مرحله ممیزی توسط ممیزین شرکت SGS سوئیس گردید.

پیاده‌سازی و اخذ گواهینامه‌های سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان

به دنبال این موفقیت دکتر رفان، مدیرعامل شرکت مکو ضمن اعلام تعهد خود به مشتری مداری و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریتی مذکور در سازمان، بر ادامه روند بهبود در فرایند ارتباط با مشتریان و رسیدگی مناسب به نیازها و انتظارات مشتریان تاکید کرد: این موفقیت مرهون نهادینه‌سازی فرهنگ مشتری مداری و کسب رضایتمندی مشتریان است.

همچنین دکتر دهبان، معاونت سیستم‌ها و منابع انسانی ضمن گزارش اقدامات شرکت مکو بر اساس استراتژی‌های تعیین شده در حوزه مشتریان B2B و B2C و اقدامات انجام شده و اهداف تعیین شده در مسیر تعالی سازمانی و ضمن تقدیر از تیم پروژه پیاده‌سازی این سیستم‌های مدیریتی بر ادامه روندهای بهبود در کلیه حوزه‌های سیستمی خصوصاً فرایندهای مرتبط با حوزه ذینفعان به جهت اخذ رضایت‌مندی آنها تاکید کرد.

در پایان مهندس حاتمی، مدیر پروژه پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریتی در شرکت مکو ضمن ارائه توضیحات در خصوص روند پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریتی و اهم اقدامات انجام شده به عنوان الگوهای برتر در شرکت مکو، شامل طرح‌ریزی و اجرای داشبورد اطلاعات و نتایج رضایت‌مندی مشتریان در بستر POWER BI و نیز پیاده‌سازی فرایند رسیدگی به شکایات مشتریان B2B در بستر SAP_ERP در ماژول QM و نیز نرم‌افزار CRM مرتبط با مشتریان B2C، بهبود وب سایت شرکت در حوزه ذی‌نفعان، بهبود کانال‌های ارتباطی و استفاده از روش‌های نوین اخذ بازخوردها، نیازها و انتظارات ذی‌نفعان، نسبت به ادامه روند بهبود در حوزه سیستم‌های مدیریتی یاد شده، تاکید و نگهداری و توسعه این سیستم‌ها را جزء مهمترین اقدامات آتی مکو عنوان کرد.

اسکرول به بالا

به کدام یک از گروه ذینفعان تعلق دارید ؟