به شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) خوش آمدید.

راه‌کارهای پایش وضعیت، سامانه‌های کنترل و تحریک شرکت مکو، دغدغه مالکین خصوصی نیروگاه‌ها را برطرف می‌کند

مالکین نیروگاه‌های خصوصی به عنوان یک بنگاه اقتصادی به دنبال کسب بالاترین بازدهی و بهره‌وری از ظرفیت نیروگاه‌های تحت مالکیت خود هستند که در این راستا جهت رسیدن به اهداف فوق می‌بایست در ابتدا زیرساخت‌های این موضوع را مد نظر قرار دهند.

میزان توان تولیدی نیروگاه، یکی از شاخص‌هایی است که برای مالکین اهمیت بسیاری دارد. از این رو، مدیران ارشد سازمان‌های فوق می‌بایست اطلاعات را به صورت دقیق و کافی در اختیار داشته باشند. در اولین گام برای دستیابی به این مهم نیاز به یک مرکز مانیتورینگ برای بررسی وضعیت تولید است.

کاهش میزان توان تولیدی یک نیروگاه در بررسی‌های ماهانه و فصلی، نشان ‌دهنده بروز مسئله یا مخاطره‌ای است. برای پیش‌بینی چنین مخاطراتی، ضرورت پیاده‌سازی سامانه پایش وضعیت و نوسازی سیستم‌های کنترل و … برای هر واحد نیروگاه بیش از پیش آشکار می‌گردد.

به همین منظور، مدیران ارشد شرکت بهره‌برداری و تعمیرات نیروگاه صبا و معاونت مهندسی و توسعه فناوری هلدینگ صبا از زیرساخت‌های مهندسی و محصولات شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید، مدیر فروش و توسعه بازار مرکز انرژی شرکت مکو، تاریخچه و زمینه‌های فعالیت این شرکت را برای حاضرین تشریح کرد. مهندس مهین‌دهقان با اشاره به محصولات بومی و دانش‌بنیان، راه‌کارهای جامع شرکت مکو را برای نیازهای هلدینگ صبا را توضیح دادند.

Scroll to Top

به کدام یک از گروه ذینفعان تعلق دارید ؟