با حضور وزیر نیرو مرکز ملی راهبری شبکه برق ایران افتتاح شد

تحقق توسعه و تولید خودرو برقی اشتراکی
تحقق توسعه و تولید خودرو برقی اشتراکی
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
ایستگاه شارژ خورشیدی
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
نمایش همه

با حضور وزیر نیرو مرکز ملی راهبری شبکه برق ایران افتتاح شد

با شروع بهره برداری بخش اسکادا، مرکز ملی راهبری شبکه برق کشور توسط وزیر نیرو و مدیران عامل شرکت های برق و کنترل مپنا و سایر شرکت های مجری، افتتاح گردید. شرکت مکو به عنوان بازوی مهندسی و اجرایی گروه مپنا در سیستم های برق و کنترل، تحت نظارت شرکت توسعه یک به عنوان پیمانکار اصلی و عمومی پروژه احداث مراکز دیسپاچینگ ملی برق، با مهندسی و اجرای سیستم‌ های اصلی مراکز SCADA/EMS/WAMS و آماده سازی پست‌ ها و نیروگاه ‌ها جهت ارتباط با مراکز دیسپاچینگ ملی جدید برق از طریق مهندسی و اجرای پروتکل کانورتر، RTU های جدید و به روز رسانی RTU های موجود در بیش از 400 پست نیروگاهی و انتقال شبکه برق کشور، نقش کلیدی در این پروژه مهم ملی و استراتژیک ایفا کرد.
به جهت بالا بردن قابلیت اطمینان و دسترس پذیری بیشتر، دو مرکز با سیستم و ویژگی های یکسان، یکی به عنوان سیستم اصلی و دیگری به عنوان سیستم پشتیبان در این پروژه در نظر گرفته شدند. با اتصال این دو مرکز به یک دیگر، امکان سنکرون سازی اطلاعات و تقسیم وظائف بین دو مرکز فراهم می شود. جهت مدیریت شرایط اضطراری، مرکز سوم هم در پروژه لحاظ شده است که این مرکز با دو مرکز دیگر در ارتباط است. از طرفی ارتباط مراکز دیسپاچینگ ملی برق ایران با مراکز دیسپاچینگ مناطق هم فراهم شده است تا ضمن ایجاد بستر مناسب جهت هماهنگی مطلوب در مدیریت شبکه برق ایران بین مراکز ملی و منطقه ای، درصد رویت پذیری شبکه برق هم به میزان بالایی افزایش یابد. مراکز دیسپاچینگ ملی برق ایران مجهز به سیستم های SCADA/EMS/WAMS و تجهیزات به روز سخت افزاری و نرم افزاری می باشند. این مراکز کلیه نیروگاه های ظرفیت بالا، پست های نیروگاهی و انتقال کشور را تحت پوشش قرار می دهند. سیستم SCADA ضمن جمع آوری لحظه ای اطلاعات نیروگاه ها و پست ها، امکان بهره برداری و سوپروایزری پست ها و در صورت فعال بودن کنترل راه دور نیروگاه ها، امکان ارسال فرامین را فراهم می کند. سیستم EMS مشتمل بر فانکشن های متعدد، متولی پایش شبکه برق و اتخاذ تصمیمات مهم، هم در شرایط بهره برداری نرمال و هم در شرایط ویژه می باشد. تخمین حالت، پخش بار، حفاظت های ویژه، تحلیل امنیت و قابلیت اطمینان شبکه، پیش بینی بار و پایش حالت گذرای شبکه از جمله فانکشن هایی هستند که در سیستم EMS اجرا می شوند. از طرفی GMS به عنوان یکی از مهمترین فانکشن های تجمیع شده درEMS با به کارگیری زیر فانکشن های AGC، UC/HTC و ED امکان برنامه ریزی تولید به صورت بهینه، مشارکت در کنترل فرکانس از طریق دسترسی به نیروگاه ها وکاهش تلفات با استفاده از محاسبات پخش بار اقتصادی را فراهم می کند. با نصب و راه اندازی 16 ترانسدیوسر فرکانس در شبکه برق، اطمینان لازم از صحت و دقت فرکانس شبکه حاصل شده است. سیستم WAMS با دریافت اطلاعات فازوری پست های از پیش تعیین شده از طریق PMU ها و اجرای نرم افزارهای عملیاتی از جمله پایش وضعیت پایداری ولتاژ و توان، زاویه فاز و دمای خطوط انتقال، وقوع ناپایداری شبکه را پیش بینی کرده و از این طریق با ارائه تحلیل مطلوب به بهره بردار از به وجود آمدن بی برقی کامل شبکه به طور قابل ملاحظه ای جلوگیری و باعث افزایش امنیت بهره برداری شبکه می شود. سیستم های EMS/WAMS هم اکنون در فاز اجرایی قرار دارند و طی سال جاری، کل سیستم مراکز پس از قرار گیری در دوره 120 روزه بهره برداری موقت، به شرکت مدیریت شبکه برق ایران IGMC جهت بهره برداری دائم تحویل داده خواهد شد.
لازم به ذکر است این پروژه ملی، استراتژیک و عظیم که نقش بسیار کلیدی و حائز اهمیتی در مدیریت شبکه برق کشور دارد، در واحد مهندسی شبکه های هوشمند (اسکادا و دیسپاچینگ) شرکت مکو تعریف و اجرا گردید. همچنین طراحی و اجرای بستر مخابرات این پروژه مبتنی بر طرح ترکیبی فیبر نوری (شبکه VLAN) و PLC های آنالوگ و دیجیتال توسط تیم اجرایی توسعه یک اجرا شد. با اجرای موفقیت آمیز این پروژه توسط شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا، برگ زرین دیگری به کارنامه موفق و پر افتخار شرکت مکو در صنعت برق کشور افزوده شد.