شركت مهندسي و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) با در نظر گرفتن چشم‌انداز:

"تا سال 1410،  مکو به عنوان مجموعه ای متوازن و یکپارچه، رهبر بازار سیستم های برق و کنترل در حوزه انرژی و پیشرو در ارایه راهکارهای  مبتنی  بر فناوری های نوین در حوزه های برقی سازی، دیجیتال سازی و اتوماسیون در کشور و منطقه با  تمرکز بر توسعه پایدار نقش آفرینی خواهد نمود. "

خود را متعـهد به رفـع نیازهـای گـروه مپنا و تمامی ذینفعان حوزه های کسب و کار خود می داند و بدین منظور توسعه دانش فنی، طراحی، تولید و راه‌اندازی محصولات و خدمات تمامی کسب و کارهای مرتبط را به عنوان مهمترین مسئولیت سازمانی و اجتماعی خود قرار داده است. دراین راستا با اتکاء به توانمندي، دانش پرسنل، روش‌هاي موثر مديريتي و اعتقاد به اين امر كه ارائه محصولات و خدمات با کیفیت، حفاظت از محیط زیست، صیانت از ایمنی و بهداشت برای تمامی ذینفعان مرتبط، حفظ محرمانگی و یکپارچگی اطلاعات کارکنان، مشتریان و سایر ذی‌نفعان از مهـم‌تـرين عـوامـل موفقیت در راه كـسب اعتـبار جهـاني مي‌باشد، نسـبت به استقرار سيستم مديريت یکـپارچه بر اساس الـزامـات استـانـدارد سیستم های مـدیـریت کـیـفیـت ISO9001:2015، مـدیریـت محیـط زیسـت ISO14001:2015، مدیـریـت ایـمنی و بهداشـت شغلی ISO 45001:2018، مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست بر مبنای الزامات وزارت نفت HSE MS،و سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو IATF16949:2016  و سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO27001:2013 اقدام و خود را متعهد به رعایت موارد زیر می‌داند:

 • توسعه بازارکسب و کارها با تمرکز بر تاب آوری، پایداری و خلاقیت و نوآوری در طراحی
 • توسعه، نهادینه‌سازی و بهبود مستمر سیستم‌های مدیریتی به عنوان یک هدف پایدار در راستای جهت‌گیری‌های راهبردی سازمان
 • شناسایی و درک نیازها و انتظارات ذینفعان و اقدام اثربخش در جهت پاسخگویی به آن‌ها
 • جاری‌سازی تفکر مبتنی بر ریسک در راستای تسری سیاست‌های پیشگیرانه در مواجهه با مسائل درون و برون سازمانی
 • چابکی و انعطاف‌پذیری در فرآیندها از طریق نهادینه‌سازی رویکرد فرآیندی و پاسخگویی به موقع و موثر به آنها
 • تحویل به موقع و با کیفیت محصولات و خدمات و پایش مستمر بهبود عملکرد آن‌ها
 • حفظ، نگهداری و توسعه سرمایه‌های دانشی با توجه به ماهیت دانش بنیان بودن سازمان
 • تبعیت از استانداردهای بین‌المللی مرتبط، قوانین و مقررات ملی و الزامات قراردادی و تجاری و ب‍ه‌روزرسانی به موقع آن‌ها
 • افزایش بهره‌وری و مشارکت کارکنان از طریق جذب موثر، ارتقاء سطح دانش، آگاهی و مهارت آن‌ها و جاری‌سازی مکانیزم‌های ارزیابی عملکرد
 • توسعه ارتباط سودمند و اثربخش با مشتریان به منظور درک دقیق و عمیق نیازهای حال و آتی و افزایش میزان رضایتمندی آن‌ها
 • توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و تامین و تخصیص اطلاعات و منابع لازم جهت دستیابی به اهداف و برنامه‌های تعیین شده
 • توجه به توسعه پایدار، حفظ محیط زیست و جلوگیری از بروز و انتشار آلودگی‌های محیط زیستی از طریق مدیریت ضایعات و پسماند و نیز شناسایی، ارزیابی و کاهش جنبه‌های بارز زیست محیطی
 • شناسایی، ارزیابی و کاهش خطرات و ریسک‌های موجود برای تمامی افراد ذینفع، تجهیزات، تاسیسات و دارایی‌های مرتبط با فعالیت‌های سازمان در راستای ارتقاء سلامت کارکنان و پیشگیری از بروز مصدومیت‌ها و بیماری‌های شغلی
 • نهادینه‌سازی فرهنگ HSE و بهبود سیاست پیشگیرانه در راستای دستیابی به محیط کاری ایمن و حفظ محیط زیست

 

اینجانب به منظور اطمینان از طرح‌ریزی و بازنگری منظم اهداف و برنامه‌های تعریف شده و همچنین تداوم تناسب، کفایت و اثربخشی اجرای اهداف و برنامه‌ها، خود را متعهد به اجرای موثر و پایش و بهبود مستمر اثربخشی سیستم‌های مدیریتی یاد شده نموده و از تمامی همکاران شرکت انتظار می رود در جهت برآورده ساختن الزامات  سیستم‌های مدیریتی مستقر در شرکت حرکت نمایند.

 

 محمد حسین رفان

  مديرعامل