محمدحسین رفان

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره


تحصیلات : دکتری برق الکترونیک

مجید حیدری

قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره


تحصیلات : مهندسی برق کنترل و ابزار دقیق

سیما تقی بیگ زاده بدر

معاون تامین


تحصیلات : مهندسی برق کنترل


بهنام دهبان

معاون سیستم ها و منابع انسانی


تحصیلات : دکتری مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی

صادق گرجی

معاون فروش و خدمات مشتریان


تحصیلات : فوق لیسانس صنايع - مديريت سيستم و بهره وري

نیما مرادی

معاون تولید و تست


تحصیلات: مهندسی برق الکترونیک


مهدی باشوکی

معاون مهندسی و توسعه محصول


تحصیلات: مهندسی برق الکترونیک


محمد اسمعیلی

مدیر مرکز اتوماسیون صنعتی و کنترل فرآیند


تحصیلات: فوق لیسانس مهندسی مکاترونیک

ساره بهمن پور

مدیر مرکز دیجیتال سازی و پایش وضعیت


تحصیلات: فوق لیسانس مهندسی برق کنترل

عادل دمشقی

مدیر مرکز خودرو برقی و زیر ساخت


تحصیلات: دکتری برق الکترونیک

غلامرضا اکبری

مدیر مالی


تحصیلات: لیسانس حسابداری