شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا - مکو

 • کارخانه: کرج، کیلومتر 6 جاده ملارد، بلوار مپنا
  3167643111 ایران
  صندوق پستی: 315851551
  تلفن: 10-2636638001(98+)
  فکس: 2636638020(98+)
  دفتر مرکزی: تهران، بلوار میرداماد، شماره 231
  صندوق پستی: 193956448
  تلفن: 2181981890(98+)
  فکس: 2122908657(98+)
 

  نام شما (اجباری)

  ایمیل شما (اجباری)

  عنوان

  متن پیام

  Contact us

  • کارخانه: کرج، کیلومتر 6 جاده ملارد، بلوار مپنا
   3167643111 ایران
   صندوق پستی: 315851551
   تلفن: 10-2636638001(98+)
   فکس: 2636638020(98+)

   دفتر مرکزی: تهران، بلوار میرداماد، شماره 231
   صندوق پستی: 193956448
   تلفن: 2181981890(98+)
   فکس: 2122908657(98+)
  • +98 (26) 36638001-10

  • info@mapnaec.com

  • mapnaec.com