۲۷ تیر ۱۴۰۰

مراسم افتتاح نخستین ایستگاه شارژ خورشیدی خودرو برقی کشور با حضور مدیرعامل گروه مپنا

۲۳ تیر ۱۴۰۰

نیاز کشور به ایستگاه های شارژ سریع خودرو برقی، شارژرهای سریع ۵۰ کیلووات مپنا در مدار تولید انبوه قرار گرفت

۲۳ تیر ۱۴۰۰

ایستگاه شارژ خورشیدی

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

با حضور وزیر نیرو مرکز ملی راهبری شبکه برق ایران افتتاح شد

شرکت مکو به عنوان بازوی مهندسی و اجرایی گروه مپنا در سیستم های برق و کنترل، تحت نظارت شرکت توسعه یک به عنوان پیمانکار اصلی و عمومی پروژه احداث مراکز دیسپاچینگ ملی برق، با مهندسی و اجرای سیستم¬ های اصلی مراکز SCADA/EMS/WAMS و آماده سازی پست¬ ها و نیروگاه ¬ها جهت ارتباط با مراکز دیسپاچینگ ملی جدید برق از طریق مهندسی و اجرای پروتکل کانورتر، RTU های جدید و به روز رسانی RTU های موجود در بیش از 400 پست نیروگاهی و انتقال شبکه برق کشور، نقش کلیدی در این پروژه مهم ملی و استراتژیک ایفا کرد