مرکز توسعه خودروهای برقی مپنا و زیرساخت ها به منظور توسعه فعالیت گروه مپنا در زمینه حمل و نقل پاک در سال ۱۳۹۶ در شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) تاسیس گردید. این مرکز هم اکنون در زمینه طراحی و ساخت انواع شارژرهای خودروهای الکتریکی و همچنین طراحی و ساخت سیستم های پیشرانه الکتریکی مورد استفاده در انواع وسایل نقلیه الکتریکی فعالیت دارد. کلیه سرویس های پشتیبانی از ایستگاه های شارژ به صورت هوشمند در این مرکز انجام می گیرد.

ورود به وبسایت مرکز

وبسایت مرکز توسعه خودروهای برقی