موتورهای القایی به دلیل خصوصیاتی همچون قابلیت اطمینان بالا، گشتاور مناسب، قدرت زیاد، حجم کم و کنترل دقیق سرعت مورد توجه می باشند و درصنایع نیروگاهی، صنایع شیمیایی، کارخانه های بافندگی، صنایع شیشه، سیستم حمل و جابجایی، وسایل الکتریکی خانگی، صنایع نفت وگاز و پله برقی استفاده شده اند. روش های کنترلی مورد استفاده موتورهای سنکرون مغناطیس دائم عبارتند از: کنترل V/f ، وکنترل مستقیم گشتاور کنترل برداری میدان . روش کنترل برداری میدان ، روش جدیدی برای کنترل موتور القایی می باشد.