بخش مهندسی پروژه های حمل و نقل ریلی MECO

طراحی و ساخت شبیه ساز ژنراتور و شبکه قدرت با استفاده از نرم افزارهای MATLAB , LabVIEW جهت تست دینامیکی تابلوهای تحریک شرکت مکو
۶ تیر ۱۳۹۴

مقدمه

MECO (شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا) یکی از شرکتهای گروه صنعتی مپنا می باشد که در زمینه سیستمهای کنترل و برق در صنایع نفت و گاز، نیروگاه، لوکوموتیو، حمل و نقل و صنایع ریلی فعالیت دارد. بعد از کسب موفقیتهای بزرگ در فعالیتهای نیروگاهی و نفت و گاز، MECO تمایل خود برای ورود به بازارهای جدید و توسعه محصولات خود را ابراز نموده است. در گام اول MECO به انجام مونتاژ قطعات برق و کنترل لوکوموتیوهای دیزلی برقی اقدام نمود و اکنون مسئول گسترش فعالیتهایش در زمینه سیگنالینگ،زیر شاخه های SCADA, CTC, LPS و TSP و انتقال برق به خطوط اصلی بوده است.

پروژه ها

مونوریل شهر قم POWER SCADA
سیستم انتقال نیروی SCADA تمامی زیر شاخه های سیستم انتقال قدرت شامل LPS و TPS در دو سطح LV و MV را کنترل و نظارت خواهد کرد.
فاز اول طرح مونو ریل شهر قم دارای ۹ ایستگاه و یک انبار ذخیره می باشد.

همکاری ها

همکاری با بخش حمل و نقل ریلی گروه مپنا برای انتقال دانش فنی طراحی و مهندسی سیستمهای حرکتی برق و کنترل از شرکت VOSSLOH
همکاری با شرکت لوکوموتیو مپنا برای انتقال دانش فنی مونتاژ پیش ساخته، مونتاژ نهایی و آزمایش و بهره برداری از لوکوموتیو مسافری از شرکت زیمنس.
مونتاژ و بهره برداری از سیستمهای کنترل و برق لوکوموتیوهای مسافری از نوع ER24PC

مونتاژ پیش ساخته: در این مرحله برخی از تجهیزات مانند صندلی راننده لوله های کابلهای کنترل و کمکی به صورت جداگانه سرهم بندی شده و برای استفاده نهایی آماده شدند.

مونتاژ نهایی: تمامی تجهیزات برق و کنترل و سیستمها بر شاسی لوکوموتیو نصب شده و کابل و سیم کشی آنها انجام شد و محصول نهایی تولید گردید.

آزمایش و بهره برداری: در نهایت لوکوموتیو به طور کامل آزمایش گردید و مورد بهره برداری قرار گرفت.