طراحی و ساخت شبیه ساز ژنراتور و شبکه قدرت با استفاده از نرم افزارهای MATLAB , LabVIEW جهت تست دینامیکی تابلوهای تحریک شرکت مکو

بخش مهندسی پروژه های حمل و نقل ریلی MECO
۲۰ بهمن ۱۳۹۳
طراحی و ساخت درایو کنترل برداری موتورهای القایی با تکنولوژی DSP
۲۰ بهمن ۱۳۹۳

هدف از اجرای این پروژه طراحی و ساخت یک شبیه ساز ژنراتور و توربین جهت انجام تست های دینامیکی تابلوهای تحریک شرکت مکو در محل شرکت می باشد. به کمک این مجموعه مهندسین شرکت قادرند تا تمامی تست هایی که می توان در محل سایت با حضور ژنراتور و توربین انجام داد را در ایستگاه تست شرکت مکو انجام دهند. هدف از این کار بررسی برخی تغییرات در نرم افزارها و پارامترهای تابلو تحریک می باشد. با انجام این قبیل آزمایشات در تست فیلد نه تنها هزینه های ارزیابی، برسی و اعزام نیروی انسانی کاهش می یابد بلکه زمان  خارج از سرویس بودن واحد ها برای اعمال تغییرات کاسته می شود. هدف دیگر از ساخت این پروژه ایجاد محیطی جهت انجام آموزش کار و تست بار و معرفی طرز عملکرد سیستم تحریک، ژنراتور و توربین در تقابل با یکدیگر است. چرا که بدون وجود شبیه ساز امکان مشاهده عملکرد صحیح این قسمتها تنها در سایت وجود دارد و عموما برگزاری کلاس آموزشی محل نیروگاه باعث تحمیل شدن هزینه های گزافی به گروه هایی همچون حمل و نقل، اقامت و حتی گاهی خارج کردن واحد می باشد. همچنین برخی تست ها همچون تست بار Exciter در برخی مراحل از جمله تست های مخرب به شمار می روند که این خود لزوم آموزش نیروها در محلی ایمن و آرام را طلب می کند. آموزش صحیح نیروها در این مورد سبب حفظ منافع ملی و جلوگیری از لطمه های احتمالی به منافع عمومی می گردد.

 

اهداف، نوآوری و دستاوردهای پروژه

صنایع بزرگ تولید کننده تابلوهای نیروگاهی همانند Siemens ، ABB، Ansoldo  و ... با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری دست به همانند سازی شرایط ایستگاه تست با محیط واقعی نصب تابلو زده اند به گونه ای که از دید پردازشگر مرکزی تابلو، هیچ تفاوتی میان ایستگاه تست و نیروگاه حس نمی شود. و تمام پارامترهایی که در نیروگاه قابل بررسی می باشد به کمک نرم افزار تولید و به تابلو داده می شود که این امر باعث نمایش عکس العملهای واقعی از تابلو می گردد که در صورت حضور نماینده کارفرما شرایط شبیه سازی شده واقعی برای ایشان به نمایش در آمده است. با توجه به اینکه شرکت مکو اولین شرکت ایرانی تولید کننده تابلوهای تحریک ژنراتورهای نیروگاهی می باشد تاکنون این شبیه ساز شبکه (مجموعه ژنراتور و توربین و شبکه قدرت) در ایران پیشنهاد نشده است و این گروه تحقیقاتی اولین پیشنهاد دهنده این سیستم برای تابلوهای تحریک است.

نتیجه گیری :

پیاده سازی سیستم بلادرنگ

شبیه سازی و استفاده از سیستم HIL

پیاده سازی شبیه سازی اقتصادی

انتشار چندین ژورنال بین المللی و شرکت در کارگاهها و کنفرانسهای IEEE در ایران