طراحی و ساخت Compact controller صنعتی

طراحی و ساخت درایو کنترل برداری موتورهای القایی با تکنولوژی DSP
۲۰ بهمن ۱۳۹۳
پروژه فاز 22 و 24
فاز ۱۳ و ۲۲،۲۴
۲۰ بهمن ۱۳۹۳

شرح مختصر پروژه:

هدف اولیه از تعریف این پروژه دست یابی به دانش ساخت کنترلرهای صنعتی می باشد. در مراحل بعدی این پروژه توسعه برد کنترل و همچنین اضافه نمودن I/O های دیگر مورد نظر می باشد.

با توجه به ساخت این محصول جدید در غالب کنترلرهای دیجیتال صنعتی، طبیعتاً این محصول ارزان قیمت تر از PLC های موجود می باشد و همچنین تولید انبوه و کاربرد وسیع این تجهیز در صنایع، نیروگاهها و دیگر مجتمع های صنعتی می تواند سود مناسبی را برای شرکت داشته باشد.

 اهداف، نوآوری و دستاوردهای پروژه :

نتیجه انجام این پروژه ساخت یک محصول تخصصی، پرکاربرد با قیمت پایین برای شرکت مپنا خواهد بود و در نتیجه فروش این تجهیز با برند شرکت مپنا موجب افزایش سبد محصول مپنا و کاهش قیمت تابلوها خواهد شد.همچنین موارد زیر قابل دسترسی است :

ساخت MAPHMI

تهیه برنامه ی SCADA

استفاده از Embedded System ها و کار باسیسم عامل های Real Time

- See more at: http://www.meco.pw/fa/portfolio-item/design-and-manufacture-of-industrial-compact-controller/#sthash.knnMwLRE.dpuf