نوسازی سیستم کنترل رگولاتورهای بویلر واحد ششم نیروگاه رامین اهواز

پروژه فاز 22 و 24
فاز ۱۳ و ۲۲،۲۴
۲۰ بهمن ۱۳۹۳
عنوان پروژه نوسازی، برنامه نویسی و راه اندازی سیستم کنترل ۲ واحد توربوژنراتور ROSTON TB5000 پالایشگاه نفت جزیره لاوان
۲۰ بهمن ۱۳۹۳

تاریخ شروع: 1393/5/18

تاریخ خاتمه: 1394/1/18

درصد پیشرفت: %65

کارفرما: مدیریت تولید برق اهواز

شرح کار / مشخصات پروژه

  • نوسازی سیستم کنترل رگولاتورهای بویلر (سیستم قدیمی و ناکارآمد روسی)
  • بررسی و اعلام لیست انحرافات
  • پایش وضعیت مکانیکی و صحت عملکرد کنترل ولوها
  • تهیه مدارک و اسناد فنی پروژه
  • تهیه و استخراج فلسفه کنترل
  • طراحی و ساخت پانل های کنترل و سیستم مانیتورینگ
  • طراحی و ساخت پانل سرورها، UPS , Stabilizer
  • طراحی تفضیلی وساخت بر مبنای S7+ WinCC Simatic