خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

شركت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) با در نظر گرفتن چشم‌انداز:

“تا سال 1410، مکو به عنوان مجموعه ای متوازن و یکپارچه، رهبر بازار سیستم های برق و کنترل در حوزه انرژی و پیشرو در ارایه راهکارهای مبتنی بر فناوری های نوین در حوزه های برقی سازی، دیجیتال سازی و اتوماسیون در کشور و منطقه با تمرکز بر توسعه پایدار نقش آفرینی خواهد نمود. “

 

خود را متعـهد به رفـع نیازهـای گـروه مپنا و تمامی ذینفعان حوزه های کسب و کار خود می داند و بدین منظور توسعه دانش فنی، طراحی، تولید و راه‌اندازی محصولات و خدمات تمامی کسب و کارهای مرتبط را به عنوان مهمترین مسئولیت سازمانی و اجتماعی خود قرار داده است. دراین راستا با اتکاء به توانمندي، دانش پرسنل، روش‌هاي موثر مديريتي و اعتقاد به اين امر كه ارائه محصولات و خدمات با کیفیت، حفاظت از محیط زیست، صیانت از ایمنی و بهداشت برای تمامی ذینفعان مرتبط، حفظ محرمانگی و یکپارچگی اطلاعات کارکنان، مشتریان و سایر ذی‌نفعان از مهـم‌تـرين عـوامـل موفقیت در راه كـسب اعتـبار جهـاني مي‌باشد، نسـبت به استقرار سيستم مديريت یکـپارچه بر اساس الـزامـات استـانـدارد سیستم های مـدیـریت کـیـفیـت ISO9001:2015، مـدیریـت محیـط زیسـت ISO14001:2015، مدیـریـت ایـمنی و بهداشـت شغلی ISO 45001:2018، مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست بر مبنای الزامات وزارت نفت HSE MS،و سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو IATF16949:2016 و سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO27001:2013 اقدام و خود را متعهد به رعایت موارد زیر می‌داند:

 

تعهدات مکو

اینجانب به منظور اطمینان از طرح‌ریزی و بازنگری منظم اهداف و برنامه‌های تعریف شده و همچنین تداوم تناسب، کفایت و اثربخشی اجرای اهداف و برنامه‌ها، خود را متعهد به اجرای موثر و پایش و بهبود مستمر اثربخشی سیستم‌های مدیریتی یاد شده نموده و از تمامی همکاران شرکت انتظار می رود در جهت برآورده ساختن الزامات سیستم‌های مدیریتی مستقر در شرکت حرکت نمایند.

                                                                                                                                                                                                           محمد حسین رفان

                                                                                                                                                                                                                  مديرعامل

اسکرول به بالا