شرکت مکو
به شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) خوش آمدید.
شرکت مکو

خلق آینده پایدار

گزارش پایداری - Sustainability Report

گزارش پایداری یا ( Sustainability Report)، بیانگر عملکرد و تاثیرات یک سازمان پیرامون سه وجه اصلی مثلث توسعه پایدار شامل جامعه، اقتصاد و محیط زیست است و ارتباط مستقیمی با مفهوم مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های تجاری (CSR) دارد. در این راستا گزارش پایداری شرکت مکو با عنوان “خلق آینده پایدار” بر اساس آخرین تغییرات سال ۲۰۲۰ استاندارد GRI و در چارچوب اهداف ۱۷ گانه توسعه پایدار، در سطح الزامات جامع (Comprehensive)  تدوین شده است.

این گزارش به صورت داوطلبانه تهیه شده و با هدف ارتقاء شفافیت سازمانی برای تمامی ذینفعان و آشنایی با سازوکارهای مختلف شرکت در راستای پایداری، روایتی از عملکرد سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مکو می باشد. مکو با نگاه به آینده و تلاش جهت خلق محصولات نوآورانه و فناورانه در تلاش است تا با ورود به حوزه های کسب و کارهای جدید ارزشی پایدار را برای تمامی ذینفعان ایجاد نماید. انتخاب عنوان خلق آینده پایدار بیانگر تعهد شرکت مکو به تمامی ابعاد پایداری در راهبری کسب و کارها و اشاره به رویکرد تحولی دارد که مکو در توسعه محصولات و خدمات نوآورانه مبتنی بر فناوری های بومی سازی بکار گرفته است.

طی نتایج حاصل شده از این گزارش مدل پایداری سازمان به شرح تصویر فوق استخراج شده و چشم انداز مکو در راستای پایداری با عنوان ” شرکت الگو در پایداری مبتنی بر خلق ارزش مشتـــرک در کشور تا سال ۱۴۰۵″ مدنظر می باشد.

فصل اول این گزارش با عنوان مکو در یک نگاه به معرفی کلی شرکت می‌پردازد. ساختار سایر فصل‌ها بر اساس محورهایی است که بر پایه موضوعات کلیدی پایداری در شرکت شکل گرفته است و هر فصل یک یا چند موضوع کلیدی مرتبط با این محور را گزارش می‌کند. موضوعات کلیدی شرکت مکو نیز که براساس اهداف ۱۷ گانه توسعه پایدار، نیازها و انتظارات ذینفعان و الگوبرداری بین المللی استخراج شده اند در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است. حاکمیت شرکتی به عنوان بستری جهت تعریف و اجرای رویکردها محسوب می‌شود که در فصل دوم به آن پرداخته می‌شود و در ادامه سایر محورهای کلیدی پایداری تحت عناوین خلق محصول آینده، پرورش نیروی انسانی آینده، پایداری عملکرد و گذار به پایداری محیط زیست ارائه شده است.

دکتر محمدحسین رفان، مدیرعامل شرکت مکو  طی متن سخن با ذی نفعان این گزارش بیان نمودند: “تلاش بنــده و همکارانــم در ایــن گــزارش آن بــوده اســت که کلیــه ذینفعــان بتواننــد از تمامی رویکردهــا و نتایــج شــرکت مکــو در حوزه هــای مرتبــط بــا پایــداری آگاه گردیــده و بازخورهــای خــود را در جهــت بهبــود عملکــرد ایــن شــرکت بــا مــا در میــان گذارند؛ امیــد اســت بتوانیم در کنــار یکدیگــر فردایی بهتــر بســازیم و در جهت ایــران پایــدار گام برداریم.”

متن گزارش جهت دسترسی علاقه مندان در لینک زیر ارائه می‌شود.

محیط زیست

شرکت مکو در راستای توسعه پایدار و با رویکرد اقتصاد چرخشی در جهت حفظ محیط زیست و طراحی و ساخت محصولاتِ دوستدار ِمحیط زیست حرکت می نماید. بر این اساس سیستم مدیریت محیط زیست بر اساس استاندارد ISO 14001:2015 در سازمان مستقر گردیده است و مدیریت ارشد سازمان نیز تعهد خود در زمینه محیط زیست را در قالب خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه به شرح زیر ارائه نموده است:

  • حفظ محیط زیست
  • جلوگیری از بروز و انتشار آلودگی های محیط زیستی
  • مدیریت جنبه های محیط زیستی
  • مدیریت پسماندها

ایمنی و بهداشت

مسئولیت اجتماعی

تعهد به جامعه و محیط زیست، مفهومی چند وجهی در گروه مپناست. ما همواره، در جایگاه یک مجموعه صنعتی پیشرو، در توسعه‌ی کسب و کار، مسئولیت‌های اجتماعی خود را مد نظر داشته‌ایم. توجه به مقوله‌های سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) مورد تأکید همیشگی مدیران اجرایی ما بوده و نقشی مهم در گروه مپنا، تمامی دفاتر کار، کارخانجات و سایت‌های پروژه داشته و دارد. این امر ریشه در اهمیت حفظ سلامت منابع انسانی به‌طور عام و به‌ویژه دخیل در کسب و کار مپنا و نیز اهمیت حفاظت از محیط زیست دارد. گروه مپنا و شرکت‌های تابعه‌ی گروه، با هدف ارتقاء نگاه سازمانی خود در حوزه‌ی محیط زیست و دستیابی به استاندارهای موجود در این زمینه، اقدام به اخذ گواهینامه زیست محیطی مختلف نمودهاند. علاوه بر این، تلاش‌های متعددی در جهت ارتقاء راندمان محصولات تولیدی از طریق همکاری با دارندگان جدیدترین فناوری‌های مرتبط در سطح جهان و دستیابی به دانش روز انجام شده است. همچنین در سال‌های اخیر، حرکت به سوی تولید محصولات جدید برای پاسخ به نیازهای مشتریان با روش‌هایی پایدار و حافظ محیط زیست صورت پذیرفته است.

تماس با مکو

در صورتی که به اطلاعات بیشتری درباره شرکت مکو نیاز دارید، و یا برای شرکت یا سازمان خود نیازمند راه‌حل یا محصولی هستید، می‌توانید با ما تماس بگیرید.

اسکرول به بالا

به کدام یک از گروه ذینفعان تعلق دارید ؟