شرکت مکو
به شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) خوش آمدید.

ویدئو

خبرنامه الکترونیکی شماره دوم

دومین شماره از خبرنامه الکترونیکی شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) با هدف اطلاع‌رسانی درباره رویدادها، گزارش‌ها و یا اخبار مرتبط با حوزه‌های کاری به مخاطبان خود منتشر شد.

خبرنامه الکترونیکی شماره اول

خبرنامه الکترونیکی شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) -شماره اول با هدف اطلاع‌رسانی درباره رویدادها، گزارش‌ها و یا اخبار مرتبط با حوزه‌های کاری به مخاطبان خود منتشر شد.

Scroll to Top

به کدام یک از گروه ذینفعان تعلق دارید ؟