شرکت مکو
به شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) خوش آمدید.

MAPCS DIAGNOSTIC & MONITORING (MAPDM)

نرم افزار MAPCS DIAGNOSTIC & MONITORING (MAPDM)

نرم افزار MAPDM نظارت کامل بر اجزای شبکه، از طریق پروتکل SNMP را فراهم می نماید، این نرم افزار که مبتنی بر Web می باشد قابلیت هایی مانند ترسیم ترافیک نقاط مختلف شبکه، پهنای باند، و ثبت رخداد های تجهیزات در شبکه را برعهده دارد. همچنین این نرم افزار قابلیت ارتباط از طریق پروتکل MODBUS با نرم افزار MAPDS را فراهم می سازد.

اسکرول به بالا

به کدام یک از گروه ذینفعان تعلق دارید ؟