سیستم حفاظت زمین

سیستم حفاظت زمین

سیستم حفاظت زمین از آنجايي كه شبكه انتقال نيرو سه سيمه است، با درنظر گرفتن آنكه طرف ثانويه ترانسفورماتورهاي قدرت اتصال مثلث مي‌باشد، بنابراين در صورت بروز اتصالي فاز به زمين، مسير برگشت جريان به شبكه را نخواهد داشت و اشكال شبكه آشكار نخواهد شد و لذا لازم است كه براي چنين شبكه‌اي يك نوترال مصنوعي ايجاد كرد. اين كار را مي‌توان با اتصال سه سيم‌ پيچ مشابه كه به صورت ستاره با هم مرتبط و نقطه صفر آنها به زمين متصل شده باشد انجام داد ولي اشكال اين طرح در آن است كه در صورت وجود نامتعادلي ولتاژ در سه فاز، نقطه صفر اتصال ستاره، حاوي ولتاژ خواهد شد. البته مي‌توان با اضافه كردن سه سيم¬پيچ كه به صورت مثلث بسته شده باشند، تعادل را در سيم پيچ‌هاي ستاره به وجود آورد. اين طرح در برخي موارد به كار گرفته مي‌شود اما بهتر از آن، اتصال زيگزاگ است كه به آن ترانسفورماتور نوتر يا بوبين نوتر اطلاق مي‌شود. حسن اين اتصال در آن است كه نوترالي با ولتاژ نزديك به صفر فراهم مي‌آورد ضمن آنكه مي‌توان امپدانس ساق ها را به نحوي محاسبه كرد كه در موقع اتصالي فاز به زمين، جريان اتصالي از مقدار معيني بيشتر نشود. بنابراين بوبين نوتر به¬جز آنكه نقطه صفر مصنوعي فراهم مي‌آورد، جريان اتصال كوتاه با زمين را هم محدود مي‌كند، ضمناً با نصب رله بر سر راه نوترال، مي‌توان اتصالي‌هايي با زمين را تشخيص داده و بر آنها كنترل داشت.

مقاومت‌ هاي نقطه‌ي نوترال به زمین (NGR) براي اتصال نقطه نول تجهیزات نظیر ترانسفورماتورها و ژنراتورها به زمین مورد استفاده قرار می گیرد. این مقاومت‌ها معمولا بین نقطه‌ي نول اتصال ستاره تجهیزات و زمین قرار می‌گیرد. هدف اصلی استفاده از این مقاومت‌ها محدودسازي حداکثر جریان خطا می‌باشد تا تجهیزات دچار آسیب نشوند. جریان خطا از طریق رله‌هاي حفاظتی تشخیص داده شده و سپس رفع می‌شود.

ظرفیت NGR با توجه به مشخصات سیستم حفاظتی شبکه تعیین می‌شود. این مشخصات می‌تواند شامل حداکثر جریان قابل قبول، پتانسیل زمین و به حداقل رساندن آسیب ناشی از خطا باشد. بر اساس اطلاعات مربوط به شبکه مقاومت مطابق با استاندارد IEEE-32 طراحی می‌شود. بانک مقاومتی از یک سري قسمت‌هاي جدا شدنی مطابق با جزئیات مربوط به طراحی تشکیل شده است و کل ولتاژ بر روي این قسمت‌ها توزیع می‌شود.

نهایتا، تمامی مقاومت‌ها به طور کامل مطابق با رویه‌ي تست روتین تست می‌شوند. مخزن رزیستورها با توجه به ولتاژ کاري داراي طول خزش کافی می‌باشند و ساخت مناسب این امکان را براي رزیستور فراهم می‌کند که در حین رخداد خطاي زمین تا دماي 760 درجه سانتی‌ گراد حرارت را تحمل کند.
ترانسفورماتور نوترال به این معنی است که بتواند یک نقطه خنثی یا نوترال برای ترانسفورماتور دیگری ایجاد نماید که در واقع به طور معمول این اتفاق در ترانس-های سه فاز که نقطه نوترال آنها در دسترس نیست و یا در جایی که ترانسفورماتور یا ژنراتور دارای اتصال مثلث هستند به کار می‌ رود در نتیجه به این نوع ترانسفورماتور ها، ترانسفورماتور نوترال و یا حتی ترانسفورماتور زمین گفته می شود. یک ترانسفورماتور نوترال می تواند از دو سیم پیچ تشکیل شود که اتصالات مربوط به سیم‌پیچ اولیه به صورت زیگزاگ بوده و اتصالات مربوط به سیم‌ پیچ ثانویه به صورت ستاره است و یا می‌تواند تنها یک سیم‌پیچ داشته باشد و به صورت اتو ترانسفورماتور سه فاز و دارای اتصالات به هم پیوسته در سیم‌پیچ‌ها از نوع ستاره یا زیگزاگ باشد. این ترانسفورماتورها یک ترانسفورماتور دارای هسته‌ی سه ستونی هستند که دو سیم پیچ متوازن بر روی هر هسته قرار گرفته می‌شود. یکی طرف سیم پیچ اولیه به زمین متصل می‌شود تا نقطه خنثی را به‌وجود آورد و طرف دیگر آن نیز به سیم‌ پیچ ثانویه همانند شکل زیر متصل می‌گردد. از این رو مطالعه بیشتر درباره اینکه ترانسفورماتور نوترال چیست می‌تواند به درک بهتر عملکرد این دستگاه کمک نماید.
شرکت مکو هر دو سیستم را تولید و تامین می نماید.

تماس با مکو

در صورتی که به اطلاعات بیشتری درباره شرکت مکو نیاز دارید، و یا برای شرکت یا سازمان خود نیازمند راه‌حل یا محصولی هستید، می‌توانید با ما تماس بگیرید.

اسکرول به بالا