شرکت مکو
به شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) خوش آمدید.

گواهینامه های تست محصولات MAPCS و MRT

گواهینامه های تست محصولات MAPCS و MRT

کلیه محصولات MAPCS مطابق با استانداردهای بین المللی آزمایش شده و دارای گواهینامه از آزمایشگاه های بین المللی (KEMA(DNV-GL),FGUP VNIIMS , EPIL) می باشند.​

.Standard No Description(test) .No Group
CISPR 16-2-3 Radiated emission measurement ۱ Electromagnetic compatibility (EMC)
IEC/EN 61000-4-3 Radiated electromagnetic field immunity test ۲
IEC 61000-4-2:2008 Electrostatic discharge immunity test ۳
IEC 61000-4-8:2008 Power-frequency magnetic field immunity test ۴
IEC 61000-4-4:2012 Fast transient burst immunity test ۵
IEC 61000-4-5:2005 High-energy surge immunity test ۶
IEC 61000-4-6:2013 Conducted r.f. immunity test ۷
IEC 60068-2-14, test Na Variation of temperature ۸ Climatic tests
IEC 60068-2-6, test Fc Immunity vibration test ۹ Mechanical tests
IEC 60068-2-27, test Ea Immunity shock test ۱۰
گواهینامه های MAPCS و MRT
اسکرول به بالا

به کدام یک از گروه ذینفعان تعلق دارید ؟