شرکت مکو
به شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) خوش آمدید.

آزمایشگاه ‌های کنترل کیفیت

آزمایشگاه ‌های کنترل کیفیت

شرکت مکو در راستای تحقق کیفیت بالای محصولات و چابکی در فرایندهای تست محصولات ، آزمایشگاه های مختلف در ایستگاه های مختلف کاری راه اندازی شده است. در همین راستا آزمایشگاه های تحریک (الکترونیک و قدرت)،  حفاظت الکتریک، آزمایشگاه نیروگاه بادی، کنترل صنعتی و نیروگاهی، توسعه محصول، پست و دیسپاچینگ، ادمین شبکه و آزمایشگاه های مربوط به دیگر کسب و کارها مانند خوردرو برقی، دیجیتال و  MAPCS ایجاد شده تا با کسب بازخورد از این ایستگاه های کنترلی به توان در مسیر کیفیت بهتر محصول قدم برداشت.

آزمایشگاه توسعه محصول مکو توسط دستگاه های ویژه ای مانند Power Plant Governor/Protection Tester برای نیروگاه های بخار و گاز، DCS System Tester، سیستم اپراتوری متحرک نیروگاه سیکل ترکیبی و نمونه آزمایشگاهی سیستم گاورنر تجهیز شده است که این تجهیزات برای اولین بار در شرکت و توسط متخصصین و کارشناسان داخلی ابداع و مورد استفاده قرار گرفته است.

همچنین در دیگر بخش ها مانند آزمایشگاه تحریک، شبیه ساز آزمایشگاهی ودر بخش ادمین، تابلوهای شبکه آزمایشگاهی سیستم کنترل SPPA-T3000، SPPA-T2000، MAPCS و MAP20 برای اولین بار در کشور ابداع شده است.

در تصاویر زیر برخی از این دستگاه ها را مشاهده می کنید.

Scroll to Top

به کدام یک از گروه ذینفعان تعلق دارید ؟