شرکت مکو
به شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) خوش آمدید.

هزینه های کیفیت

هزینه های کیفیت (Cost of Quality)

نظر به اهداف و خط مشی شرکت مکو، در راستای ارتقاء سطح کیفیت محصولات و خدمات، کاهش ضایعات، افزایش بهره وری و تحویل به موقع محصولات و همچنین با توجه به رشد و توسعه شرکت مکو و اضافه شدن کسب و کار های متعدد، محاسبه هزینه های کیفیت در سطح سازمان از اهمیت خاصی برخودار می باشد.

هزینه های عدم انطباق شامل هزینه های شکست درون سازمانی و برون سازمانی است. از جمله هزینه های درون سازمانی می توان به هزینه های خطای خرید و هزینه های خطای عملیات اشاره کرد. بررسی شکایات، کالای برگشت داده شده و مرجوعی، جلب رضایت مشتری و… از موارد هزینه های برون سازمانی می باشد.

هزینه های انطباق شامل هزینه های پیشگیری و ارزیابی است که از آن جمله می توان هزینه های بازاریابی و شناسایی نیازهای مشتریان، ارزیابی تامین کنندگان، توسعه و بهبود طراحی، مدیریت کیفیت، هزینه های ارزیابی خرید، هزینه های ارزیابی عملیات و بازنگری داده های بازرسی و آزمون و هزینه های آموزش را نام برد. تمامی این آیتم ها در بستر QM Order  در SAP/ERP  پایش و مدیریت گردیده و در محاسبه بهای تمام شده در تراکنش Financial(FI)  لحاظ می گردد.

اسکرول به بالا

به کدام یک از گروه ذینفعان تعلق دارید ؟