شرکت مکو
به شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) خوش آمدید.

پایش کیفیت در شرکت مکو

پایش کیفیت در شرکت مکو

به جهت پایش و اندازه گیری کیفیت محصولات و خدمات در شرکت مکو، اهم شاخص های کلیدی عملکرد KPI) ها( به شرح زیر مورد استفاده قرار می گیرند تا بر اساس این شاخص ها بهبود کیفی مد نظر مطابق اهداف استراتژیک تعیین شده تحقق یابند.

اسکرول به بالا

به کدام یک از گروه ذینفعان تعلق دارید ؟