شرکت مکو
به شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) خوش آمدید.

کیفیت در طراحی محصول

کیفیت در طراحی محصول

شرکت مکو به عنوان یکی از شرکت های دانش بنیان کشور دارای مزیت های رقابتی در طراحی می باشد که این موضوع در حوزه های طراحی و ساخت سیستم های کنترل و الکتریک حوزه انرژی و نیز در کسب و کارهای جدید در حوزه های خودروبرقی، دیجیتال، IOT ، تجهیزات پزشکی،MAPCS، الکتریک قدرت، پست و دیسپاچینگ مورد توجه می باشد.

مطابق استاندارد سیستم مدیریت کیفیت، فرایند طراحی محصول شامل  طرحریزی طراحی محصول و اجرای فرایند طراحی می باشد که طی آن ورودی های طراحی دریافت و با دانش و مهارت کارکنان تبدیل به خروجی های طراحی شامل اسناد و مدارک فنی می گردد.

اهم اقدامات انجام شده در جهت تصدیق و صحه گذاری طراحی و مدیریت تغییرات در شرکت مکو به شرح زیر می باشد:

اسکرول به بالا

به کدام یک از گروه ذینفعان تعلق دارید ؟