شرکت مکو
به شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) خوش آمدید.

کیفیت در پروژه

کیفیت در پروژه

شرکت مکو به عنوان یکی از شرکت های پروژه محور گروه مپنا با پیروی از الزامات استاندارد PMBOK نیازمندی های کیفی پروژه را بر مبنای نیازها و انتظارات کارفرمایان، الزامات قانونی ، استانداردهای فنی و در نظر گرفتن موارد فراتر از نیازهای مشتریان در پروژه ها گام بر می دارد.

اهم موارد کیفی در پروژه های اجرائی شامل کیفیت در طراحی، کیفیت در تامین و ساخت محصولات، بازرسی های کیفی در تمامی مراحل اجرائی پروژه، ارائه گواهی های کیفی محصولات ، پیگیری و رفع عدم انطباق های محصول در کل زمان پروژه خصوصاً مراحل نهائی تحویل موقت، تحویل دائم و گارانتی و ارائه خدمات پس از فروش مناسب جهت رفع عیوب کیفی و … می باشد.

همچنین با توجه به استفاده از SAP/ERP در شرکت مکو، کلیه موارد کیفی در تراکنش Quality Management(QM) در SAP پیگیری گردیده و هدف شرکت مکو ارائه محصولات بدون هیچگونه مشکل کیفی (Zero Defect) در تمامی مراحل تحویل محصولات در محل کارخانه و پروژه ها می باشد.

Scroll to Top

به کدام یک از گروه ذینفعان تعلق دارید ؟