شرکت مکو
به شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) خوش آمدید.

کیفیت خدمات

کیفیت خدمات

در شرکت مکو اهداف کیفی چابکی و انعطاف‌پذیری در فرآیندها، تحویل به موقع و با کیفیت محصولات و خدمات و پایش مستمر بهبود عملکرد آن‌ها، تبعیت از استانداردهای بین‌المللی مرتبط، قوانین و مقررات ملی و الزامات قراردادی و تجاری و ب‍ه‌روزرسانی به موقع آن‌ها سرلوحه فعالیت ها می باشد.

اهم اقدامات کیفی در حوزه کیفیت خدمات به شرح زیر می باشد:

به جهت پایش رضایت مندی مشتریان از ارائه خدمات توسط شرکت مکو از روش Servqual و با ارزیابی پارامترهای زیر استفاده می گردد.

 

Scroll to Top

به کدام یک از گروه ذینفعان تعلق دارید ؟