شرکت مکو
به شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) خوش آمدید.

تکنیک‌های کنترل کیفیت

تکنیک‌های کنترل کیفیت

برخی تکنیک‌های کنترل کیفیت مورد استفاده در شرکت مکو به شرح زیر می باشد که عمده موارد در قالب SAP/ERP و بعضا در سایر نرم افزارها مانند Minitab و … انجام می‌گیرد.

ممیزی محصول

به جهت ایجاد شاخص مناسب جهت پایش سطح کیفی محصولات در شرکت مکو از تکنیک ممیزی محصول استفاده می گردد. ممیزی محصول برای محصولات در دو دسته تولید انبوه و تولید پروژه محور بر اساس مدل استاندارد SQFE صورت می پذیرد. مدل بومی سازی شده ممیزی محصول با الگوبرداری از مدل ممیزی محصول SQFE توسط حوزه تضمین کیفیت شرکت مکو طراحی شده است. طی این مدل، محصول نهایی بر اساس پارامترهای کیفی تعیین شده مورد ممیزی قرار گرفته و بر اساس میزان و پراکندگی عیوب امتیازدهی می شود. با استفاده از این روش امکان ارتقا سطح کیفی محصولات با تعریف و اجرای پروژه های بهبود میسر می باشد.

تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری

(Measurement System Analysis )MSA
در شرکت مکو تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری عمدتاً در کسب و کار خودرو برقی و بر حسب نیاز در سایر کسب و کارها بر اساس متدهای مرسوم و با استفاده از بازرس ها، ابزارها و ... متفاوت و متنوع انجام تا با تعیین پارامترهای نظیر تکرارپذیری و تکثیرپذیری از صحت اندازه گیری ها اطمینان حاصل گردد.کنترل فرآیند آماری

(Statistical Process Control )SPC
کنترل آماری فرآیند (SPC) به جهت نظارت بر رفتار فرآیند، کشف خطا در سیستم‌های داخلی و یافتن راه‌حل برای مسائل تولید می باشد که در شرکت مکو و کسب و کارهای مختلف آن مورد استفاده قرار می گیرد.


تجزیه و تحیل حالات بالقوه خرابی

(Failure mode and effects analysis)FMEA
با توجه به کاربردی بودن تکنیک FMEA و دقت بالای آن در تجزیه و تحلیل حالات بالقوه خرابی و مدیریت ریسک، این تکنیک در شرکت مکو در زمان طراحی محصول، طراحی سیستم، طراحی فرایند و نیز مدیریت ریسک های فرایندی و عملیاتی مورد استفاده قرار می گیرد که شامل سه مرحله اصلی شناسایی، ارزیابی و اقدامات کنترلی در جهت کاهش ریسک ها می باشد.

ممیزی فرآیند

در شرکت مکو ممیزی فرآیند به جهت اطمینان از عملکرد مناسب فرایندهای مرتبط با محصول که در نهایت منجر به تولید محصول با کیفیت می گردد انجام می گیرد تا بر اساس نقاط قابل بهبود شناسایی شده، اقدامات اصلاحی تعریف و اجرایی گردد.

اسکرول به بالا

به کدام یک از گروه ذینفعان تعلق دارید ؟