شرکت مکو
به شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) خوش آمدید.

ساختار کیفیت در شرکت مکو

ساختار کیفیت در شرکت مکو - Quality Structure

با توجه به توسعه کسب و کارهای جدید در شرکت مکو، استانداردهای مرتبط از جمله استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015  در حوزه انرژی، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو IATF16949:2016 در کسب و کار خودرو برقی و استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در صنعت تجهیزات پزشکی ISO13485:2016  در کسب و کار تجهیزات پزشکی در شرکت مکو پیاده سازی شده است.

در خصوص اجرای کنترل کیفیت در شرکت مکو بر اساس تفکیک مسئولیت انجام شده در حوزه های مختلف کسب و کار، تایید کیفی اقلام ورودی توسط گروه های کیفی تعریف شده در سیستم SAP/ERP تراکنش Quality Management(QM) انجام می گیرد.

عمده فعالیت های بازرسی شرکت مکو در حوزه انرژی به شرح زیر می باشد:

عمده فعالیت های بازرسی شرکت مکو در حوزه کسب و کارهای جدید به شرح زیر می باشد:

اسکرول به بالا

به کدام یک از گروه ذینفعان تعلق دارید ؟